niedziela, 31 maja 2015

Orędzie dla Ivana z 29 maja 2015

„Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę wezwać was do modlitwy za moich pasterzy w Kościele. Módlcie się drogie dzieci, aby przyjęli mnie, aby przyjęli moje orędzia i aby żyli moimi orędziami, aby nieśli moje orędzia udręczonemu  światu. Drogie dzieci, umocnieni Duchem Świętym, umocnieni  w wierze, będą nosicielami Ewangelii i ewangelizacji w rodzinach. Módlcie się, moje dzieci, za moich pasterzy i bądźcie wytrwali w modlitwie. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.  

Źródło: Echo Maryi Królowej Pokoju