piątek, 22 maja 2015

Nagranie z objawienia dla Mirjany 2 czerwca 2015

Maryjo, dziękuję Ci, że wezwałaś mnie do codziennej modlitwy do Ducha Świętego. Przez Niego poczęłaś Jezusa Chrystusa, On dał Ci łaskę rozważania i pojmowania Słowa Bożego w Twoim sercu. Pozostałaś mu wierna aż do końca. „Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, żebyście w czasie tej nowenny modlili się o to, aby Duch Święty spłynął na wasze rodziny i na waszą parafię. Módlcie się, byście nie żałowali. Bóg was obdarzy tak, że będziecie Go sławić do końca dni waszych. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie” (2.06.1984 Sobota, Nowenna przed Zielonymi Świątkami.)
O Duchu Święty, wraz z Maryją proszę Cię, wylej na mnie Twe dary. Ona pobudziła mnie do modlitwy. Przeniknij mnie Twą miłością, bym przez Ciebie mógł kochać Boga ponad wszystko, bliźniego swego jak siebie samego.
Niech Twoja mądrość wyryje się we mnie, abym w mej pracy, postanowieniach, myślach i uczuciach prowadził mnie Twój Duch.maj n
O Duchu Dobrej Rady, napełnij mnie Twoim darem abym z miłością mógł pomagać tym, którzy się do mnie zwracają i aby wszystkie moje słowa były światłem dla drugich.
Duchu Jezusa, udziel mi Twego daru mocy, który uczyni mnie zdolnym do przezwyciężania każdej próby i do pełnienia woli Ojca, zwłaszcza wówczas kiedy przychodzi to z trudnością. Duchu Święty, umocnij mnie w chwilach słabości.
O Duchu Życia, spraw by rozwijało się we mnie Boże życie, które zostało mi dane przez Ciebie w łonie mojej matki i w chrzcie święty.
Płomieniu Boski, rozpal w moim sercu ogień miłości, żeby rozproszyły się ciemności i szaruga grzechu.
O Duchu, ulecz moje rany, ożyw wszystko co złożyłeś we mnie. Oświeć mnie, bym umiał ofiarowywać moje krzyże i trudności. Naucz mnie, nawet w małych rzeczach, ufnie dziękować.
Maryjo, Ty nosisz w sobie Ducha Prawdy. Dziękuję Ci że pobudziłaś mnie do modlitwy do Niego.
„Jutro wieczorem módlcie się do Ducha Rady zwłaszcza wy mieszkańcy tej parafii. Duch Prawdy jest wam potrzebny, aby zanieść wiadomości, które wam przekazałam takimi, jakie są w rzeczywistości, bez dodawania, lub ujmowania czegokolwiek. Proście Ducha Świętego, żeby napełnił wasze dusze modlitwą tak, byście się lepiej i więcej modlili. Ja, wasza Matka mówię wam to: zbyt mało czasu poświęcacie modlitwie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”(7.10.1984)
O Duchu Prawdy, przyjdź i zamieszkaj we mnie, abym mógł żyć i świadczyć przed wszystkimi o Twojej miłości. Twoim pokoju i Twojej sprawiedliwości. Niech każdego dnia wszystkie moje poczynania głoszą słowo Ojca w całej jego wspaniałości.
Duchu Święty, prowadź naszego Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i tych wszystkich, którzy głoszą Słowo Boże! Zstąp na wspólnotę parafialną Medziugorja, by mogła przeżywać i innym przekazywać orędzia Maryi.
Duchu Modlitwy, naucz nas modlić się. Oczyść nasze serca. Spraw, by wzrastało w nas pragnienie poświęcenia Ci czasu. Uczyń godną naszą modlitwę. Pomóż księżom pracującym w Medziugorju, natchnij spowiedników i spowiadających się.
Duchu Święty módl się we mnie: Wołaj: Abba, Ojcze. Daj mi łaskę modlitwy sercem.
Maryjo, ja także pragnę otworzyć serce Duchowi Świętemu tak, jak Ty to uczyniłaś i jak mnie do tego wzywasz: „Drogie dzieci, w tych dniach wzywam was szczególnie do otwarcia waszych serc Duchowi Świętemu. W tych dniach Duch Święty działa poprzez was. Otwórzcie wasze serca i ofiarujcie wasze życie Jezusowi, aby mógł przemienić wasze serca i umocnić was w wierze. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.”( 23 maja 1985)
Duchu Święty, uwolnij mnie od wszelkiego ciężaru. Daj memu sercu delikatność kwiatu, który rośnie i rozkwita, aby przynieść owoc obfity.
Maryjo niech Duch Święty prowadzi we mnie dzieło, które w Tobie rozpoczął. Niech przez Niego wzrasta we mnie Słowo Boże.
O Duchu Święty, dzisiaj, przez Maryję, wybieram Ciebie na mego Mistrza. W wierze i ufności w Twoją nieskończoną miłość, która tak cudownie objawiła się w Maryi, wyrzekam się wszelkiego ducha zła i przyjmuję Ciebie, Ducha Światła, Miłości, Pokoju i Porządku. Poświęcam Ci wszystkie moje zdolności i pragnę działać jedynie w Twoim świetle. Przyznaję Ci wszystkie prawa do mego życia. Strzeż mnie i prowadź do Ojca. Proszę Cię wraz z Maryją, przez Jezusa Chrystusa. Amen.
FRA. SLAVKO BARBARIĆ OFM