sobota, 8 listopada 2014

Zdravo Kraljice mira, Zdravo Majko ljubavi :)

Ciekawie zrobione ogłoszenie o pielgrzymce :)