poniedziałek, 3 listopada 2014

Apostoł Bożego Miłosierdzia: Spotkanie w Bursie JezuickiejOjciec Józef Andrasz
urodził się 16 października 1891 roku. Przy szedł na świat w Wielopolu koło Nowego Sącza, w rodzinie, w której było dziesięcioro dzieci. O. Andrasz w Nowym Sączu wstąpił do Małego Seminarium Jezuickiego. Tu przebył kolejne etapy formacji i w naszym mieście w marcu 1919 roku odprawił Mszę Świętą prymicyjną. Dalsze losy wiążą go z głównie z Krakowem, gdzie odegrał istotną rolę w życiu św. Faustyny. Jako pierwszy uznał jej doświadczenia za działanie nadzwyczajnej łaski Bożej. Służył Faustynie wiedzą teologiczną i bogatym doświadczeniem w ostatnich latach jej życia.

- Na wszystkie moje pytania odpowiadał z taką jasnością i stanowczością, jakby sam to wszystko przeżywał. O mój Jezu, gdyby więcej było takich wodzów duchowych, dusze pod takim kierownictwem w krótkim czasie dochodziłyby do szczytów świętości i nie marnowałyby tak wielkich łask – pisała o o. Andraszu Św. Faustyna.

Jezuita ten napisał też pierwszy żywot Apostołki i prowadził nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w latach okupacji hitlerowskiej. Wobec groźby komunizmu podjął ideę poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Szczególnie troszczył się o formację laikatu. Z jego posługi kaznodziei, rekolekcjonisty, kierownika duchowego i spowiednika skorzystały rzesze wiernych oraz osób duchownych.
***
Spotkanie z ks. dr Stanisławem Cieślakiem, autorem książki „Kierownik duchowy Świętej Faustyny” odbędzie się we czwartek – 6 listopada po Mszy Swiętej wieczornej - ok godz. 18.45, w Bursie Jezuickiej w Nowym Sączu. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Sądeczanin.info

Oprac. (KB)