niedziela, 30 września 2012

Październik - miesiącem różańca świętego

Matce Bożej byłoby szczególnie miło gdyby w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach została odnowiona modlitwa różańcowa. Szczególnie, aby rodzice modlili się z dziećmi, dzieci z rodzicami, aby szatan nie mógł nam nic uczynić. Matka Boża podkreśla, że szatan jest bardzo mocny i pragnie przeszkodzić nam we wszystkim. Dlatego prosi abyśmy wzmożyli nasze modlitwy. Abyśmy poprzez modlitwę mogli odsunąć szatana jak najdalej od siebie, by nie mógł nam nic uczynić. Ale mówi; najlepiej możecie to uczynić z różańcem w ręku, ponieważ jest to najmocniejszy oręż w walce z szatanem.


Matka Boża w Medziugorje wielokrotnie w orędziach wspomina o różańcu świętym. Powiedziała między innymi:
„Gdy jesteście zmęczeni i chorzy i nie znacie sensu waszego życia, weźcie różaniec i módlcie się; módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem." (25.04.01)
„Różaniec, dziatki jest mi szczególnie drogi. Poprzez różaniec otworzycie mi swoje serce i mogę wam pomóc." (25..08.97)
„Jeśli chcecie - przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu." (25.01.91)
„Módlcie się i niech różaniec będzie zawsze w waszych rękach jako znak dla szatana, że do mnie należycie."
„Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki. Wszyscy księża odmawiajcie różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową.”
(25.06.85 To przesłanie Pani dała na pytanie Marii Pavlović: Pani, co pragniesz polecić księżom? ).