sobota, 29 września 2012

O. Marinko Šakota w Polsce

W dniach od 22-26.09.2012r. przebywał w Polsce o.Marinko Šakota, pełniący od dwóch lat posługę wikariusza w parafii w. Jakuba w Medziugorju. Przybył na zaproszenie wiernych z południowej Polski, aby podzielić się swoim doświadczeniem duchowości i modlitwy, stanowiących owoc życia według orędzi Matki Bożej z Medziugorja. Spotkania modlitewne na które składały się różaniec, msza święta, adoracja i krótkie konferencje odbyły się w Wieliczce – 23 września w parafii św. Franciszka z Asyżu, w Zagórzu koło Chrzanowa- 24 września w parafii Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej i w Uniejowie koło Charsznicy w parafii św. Wita. We wszystkich spotkaniach licznie uczestniczyli wierni, zarówno ci, którzy już pielgrzymowali do Medziugorja jak i ci, którzy tam jeszcze nie byli lecz są zainteresowani fenomenem duchowym Medziugorja. Spotkania przebiegały w atmosferze modlitwy, pokoju i radości . Nasz Gość po raz pierwszy przebywał w Polsce, więc był żywo zainteresowany polskimi sprawami, a nade wszystko pragnął odwiedzić miejsca związane z ważnymi dla niego postaciami polskich świętych i błogosławionych: błogosławionego sługi Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbe i świętej Faustyny. Pomimo ograniczonego czasu organizatorowi całego przedsięwzięcia – Ewie Jurasz - udało się pokazać naszemu gościowi wiele miejsc – Sanktuarium w Łagiewnikach, Kopalnię Soli w Wieliczce, Stare Miasto w Krakowie, Kalwarię Zebrzydowską, Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu , a nawet kościół z miejscowości Niegowić, w którym w roku 1947 pełnił posługę wikarego ks. Karol Wojtyła. Ten drewniany kościół z XVIII wieku pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w całości został przeniesiony do miejscowości Mętków w powiecie chrzanowskim w roku 1973. O. Marinko odwiedził również Bazylikę Grobu Pańskiego w Miechowie. Wyjechał z Polski pełen dobrych wrażeń, wzbogacony o wiedzę o polskiej historii i dniu dzisiejszym. Zamierzamy wkrótce zamieścić treść wygłoszonych przez o. Marinko konferencji. To był prawdziwie błogosławiony czas!

Zofia OczkowskaDziękuję za tekst i zdjęcia :)
PS Wkrótce więcej zdjęć