piątek, 13 lipca 2012

Marsz Pokoju

   24 czerwca odbył się Marsz Pokoju, który to w roku 1992 zainicjował Niemiec Hubert Liebherr. Był on bardzo przerażony działaniami wojennymi na tych terenach i wspólnie z innymi przyjaciółmi Medziugorja zorganizował Marsz Pokoju ufając słowom Matki Bożej, że modlitwą różańcową można powstrzymać nawet wojny.

   Tegoroczny marsz jak można obliczyć był 20. Pomimo rannej pory wysokie temperatury już dawały o sobie znać. Marsz odbywa się w dosyć trudnych warunkach dla przeciętnego piechura, jest upalnie, a i tempo jest dosyć szybkie. Ci wszyscy jednak którzy uczestniczyli w odbywających się corocznie marszach mają zawsze dobre wspomnienia i są zadowoleni z faktu, że mogli ofiarować trochę swojego wysiłku w konkretnych intencjach. W czasie marszu są śpiewane pieśni religijne i odmawiany jest różaniec.
   Wypada wszystkich będących w tym czasie w Medziugorju zaprosić na odbywający się corocznie Marsz Pokoju, aby poprzez modlitwę i trud pielgrzymowania wypraszali pokój w swoich sercach, swoich domach i w swoich środowiskach.
Niech widocznym śladem ostatniego Marszu Pokoju będzie ta obfita galeria. <zobacz>
D.K.


Tekst: D.K.

Zdjęcia: Fernando Perez
PS Dziękuję