poniedziałek, 19 października 2009

Kardynał dr. Christoph Schönborn o Medziugorju


W nowym numerze „Glasnik mira” zamieszczone są słowa kardynała dr Christopha Schönborna, które wypowiedział on na zakończenie modlitewnego spotkania w intencji pokoju z Mariją Pavlović-Lunetti, 15 września 2009 r., w katedrze Wiedeńskiej. Kardynał do zgromadzonych wiernych powiedział m.in.: „Jest wielkim darem, że Matka Boża pragnie być tak blisko swoich dzieci. Ona pokazała to już w wielu miejscach na świecie, a przez szereg długich lat w szczególny sposób ukazuje swoją bliskość w Medziugorju. Możemy być wdzięczni Panu, że przez swoją Matkę tak wielu ludzi odnajduje drogę do Bożej miłości, podziękujmy więc Jemu za tak liczne nawrócenia, za to, że ludzie powracają do Spowiedzi św. i wzrastają w miłości do Eucharystii. Pojednanie w rodzinach, uwolnienie od narkotyków, uzależnień i innych zniewoleń są pragnieniami Matki Bożej. Jest wielkim znakiem naszego czasu, że Maryja tak konkretnie, w taki sposób troszczy się o swoje dzieci i przebywa między nimi…. Pokażcie co otrzymaliście i co wciąż otrzymujecie tutaj przez łaski płynące z Medziugorja. Pokażcie to i dzielcie się tym z innymi."

źródło: http://www.medjugorje.hr/