czwartek, 3 września 2009

Orędzie Matki Bożej z 2 września 2009r.(Medziugorje)Orędzie przekazane Mirjanie 2 września 2009 roku.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was macierzyńskim sercem, abyście nauczyli się przebaczać, w pełni i bezwarunkowo. Cierpicie niesprawiedliwość, zdrady i prześladowania, ale przez to jesteście Bogu bliżsi i milsi. Dzieci moje, módlcie się o dar miłości. Tylko miłość przebacza wszystko, tak jak mój Syn przebacza, Jego naśladujcie. Jestem między wami i modlę się, abyście kiedy dojdziecie przed swego Ojca, mogli powiedzieć: "Oto jestem Ojcze, Twego Syna naśladowałem, miłowałem i przebaczałem sercem, bo wierzyłem w Twój sąd, i Tobie ufałem." Dziękuję wam!