niedziela, 6 września 2009

Parafia św. Jakuba w MedziugorjeStatystyka z sierpnia 2009 r.Rozdanych Komunii Świętych: 283.000
Kapłanów koncelebrujących: 6.897 (średnio 222 dziennie)