poniedziałek, 31 sierpnia 2009

28 sierpnia 2009 - orędzie przekazane przez Ivana (Medziugorje)


Ivan po objawieniu powiedział: Tej nocy, najważniejszą rzeczą ze spotkania z Matką Bożą jest to, że Matka Boża przyszła radosna i szczęśliwa i na początku, jak zawsze, pozdrowiła wszystkich nas Swoim matczynym błogosławieństwem: „Niech będzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci, moje małe dzieci. Wtedy, z wyciągniętymi przez chwilę rękami, modliła się tutaj nad nami i wtedy modliła się za obecnych chorych. Pobłogosławiła nas wszystkich wtedy Swoim matczynym błogosławieństwem i wtedy pobłogosławiła wszystkie przedmioty, jakie przynieśliście do błogosławieństwa. Potem powiedziała:

"Drogie dzieci, także dzisiaj, wzywam was w szczególny sposób: przyjmijcie moje orędzia, odnówcie moje orędzia. Drogie dzieci, dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje waszych dzieł, a nie waszych słów. Dlatego, drogie dzieci, żyjcie moimi orędziami, aby światło mogło oświecać wasze serca i wypełniać wasze serca. Drogie dzieci, wiedzcie, że Matka modli się z wami. Dziękuje wam, także dzisiaj, drogie dzieci, że przyjęłyście moje orędzia, i że żyjecie moimi orędziami. Módlcie się [abyście były] moim znakiem."

Wtedy modliłem się Ojcze Nasz i Chwała Ojcu z Matką Bożą. Poleciłem wtedy wszystkich was, wasze potrzeby, wasze intencje i wasze rodziny i szczególnie chorych. Wtedy Matka Boża odeszła, w modlitwie, w oświetlonym Znaku Krzyża z pozdrowieniem: „Idźcie w pokoju moje drogie dzieci”.
(Orędzie przekazał Ivan Dragićević - Ivan do dnia dzisiejszego codziennie ma objawienia Matki Bożej)
źródło: Jerzy