poniedziałek, 25 maja 2009

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2009 r. (Medziugorje)

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2009 r. (Medziugorje)

„Drogie dzieci! W tym czasie wszystkich was wzywam, abyście się modlili o zesłanie Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie, aby Duch Święty wszystkich odnowił i poprowadził na drogę [dawania] świadectwa waszej wiary, was i wszystkich, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i oręduję za wami przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”