poniedziałek, 4 maja 2009

Nagranie z Objawienia Matki Bożej Mirjanie - 2 maj 2009 r. (Medziugorje)