poniedziałek, 18 marca 2019

Coroczne orędzie dane Mirjanie Soldo 18 marca 2019 r.

Moje dzieci,
jako Matka, jako Królowa Pokoju wzywam was do przyjęcia mojego Syna, aby mógł udzielić wam pokoju duszy, aby mógł udzielić wam tego wszystkiego co jest sprawiedliwe, co jest dla was dobre. Moje dzieci. Mój Syn  zna was. On żył jako człowiek i Bóg równocześnie. To było piękne życie. Ludzkie ciało – boski duch. Dlatego też, drogie dzieci, kiedy mój Syn patrzy na was swoimi boskimi oczyma, On  przenika wasze serca. Jego łagodne, ciepłe oczy poszukują swojego odbicia w waszym sercu. Czy może tam siebie odnaleźć, drogie dzieci? Przyjmijcie Go, a chwile bólu i cierpienia, staną się chwilami ukojenia. Przyjmijcie Go, a będziecie mieć pokój w duszy, którym będziecie dzielić się  ze wszystkimi wokół siebie, a tego przecież obecnie najbardziej potrzebujecie. Posłuchajcie mnie, drogie dzieci. Módlcie się za pasterzy, za tych. których ręce mój Syn pobłogosławił.
Dziękuję wam.