poniedziałek, 19 listopada 2018

O.jOZO ROZWAŻANIA DO ORĘDZIA Z 25.10.18

Orędzie MatkI Bożej z Medziugorja z 25 października 2018

"Drogie dzieci! Macie wielką łaskę, że jesteście wezwani do nowego życia zgodnie z orędziami, które wam daję. To jest czas łaski, czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wzywam was, módlcie się więcej i otwórzcie wasze serce mojemu Synowi Jezusowi. Jestem z wami, wszystkich was kocham i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.” 
Droga rodzino modlitewna!


To nowe orędzie wyjaśnia jak ważne są orędzia dla nas i dla świata. Tan kto słyszy orędzia i wprowadza je w życie ma wielką łaskę, gdyż jest wezwany do nowego życia. Nasza rodzina modlitewna została wezwana i obdarzona łaską. Matka Boża mówi, że to ważne dla nas i dla przyszłych pokoleń. Tak, nasza odpowiedź na wezwanie Królowej Pokoju, aby żyć według Jej orędzi, stanowiących pięć kamieni Dawida, nie była spowodowana egoizmem, ani wybujałym indywidualizmem, lecz mocną wiarą i zdecydowaną postawą oddania się w ręce Maryi. Wciąż zachowuję w żywej pamięci pierwsze dni objawień w parafii Medziugorje.W kościele odbył się niezwykły plebiscyt. Na pytanie proboszcza „czy jesteście gotowi pościć, jak tego oczekuje Królowa Pokoju?” padła jednogłośna odpowiedź: „Uczynimy wszystko, czego od nas żąda Matka Boża”. I rozpoczęto post. Pościli starzy i chorzy, pościły dzieci. Wszyscy pościli i byli szczęśliwi, bo wiedzieliśmy, że Ona tego od nas oczekuje. To jest szczególna łaska i radość, ponieważ byliśmy świadomi, że to właśnie Ona od nas tego oczekuje. A przecież to Jej żądanie nie było niemożliwe lub za trudne do wypełnienia. Ona nadal żąda od nas postu, jako ofiary, w celu uwolnienia nas samych od egoizmu, przywiązań i wszelkich uzależnień. Post kruszy naszą zatwardziałą pychę i nasze kamienne serce. Sprawia, że padamy na kolana przed Wszechmocnym Bogiem, którego prosimy o odpuszczenie grzechów. Pamiętam, trzecim dniem postu był piątek. Wielka liczna wiernych zapragnęła spowiedzi. I wielka liczba kapłanów tego samego dnia zaczęło spowiadać. To były dni niezapomnianych nawróceń i powrotu ludzi do Boga i wiary. Tego samego dnia Matka Boża powiedziała w orędziu: „Drogie dzieci,, spowiadajcie się co miesiąc”. I tak oto Medziugorje od tamtego czasu po dziś dzień, stało się największym konfesjonałem w Kościele, miejscem najliczniejszych pojednań z Bogiem. Każdy przybywający pielgrzym poczuł, że jest to czas łaski dla niego i wezwanie do nawrócenia. Już trzydzieści siedem lat i cztery miesiące Matka Boża wzywa, a Kościół jak dziecko biegnie ku swojej Mamie, biegnie do domu. Ludzie wciąż przybywają szeroką rzeką do Medziugorja, by tu zanurzyć się w wielkim oceanie modlitwy, pokoju i pojednania. Każdy pielgrzym czuje, że tutaj jest jego dom, że to jest miejsce jego spotkania z Bogiem. To miejsce jest jak klinika, w którym każdy odnajduje uzdrowienie swojej duszy, swojego serca i swojej rodziny.


W Medziugorju nasze serce otwiera się na Pana Jezusa. On zaś słyszy nasze wołanie, tak jak onegdaj usłyszał błagania trędowatego lub niewidomego Bartymeusza. Nasza modlitwa i nasze pragnienia są tutaj wysłuchiwane przez Pana. Czyż pielgrzym, który tutaj wspina się na Górę Objawień nie odczuwa radości, że kroczy po ziemi, którą pokrywa cudowny dywan ze światła przed każdym przyjściem Królowej Pokoju.


W ostatnim orędziu Maryja powtórzyła te same słowa, które usłyszeliśmy na samym początku objawień „ kocham was wszystkich i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem” .


Drodzy bracia i siostry! Bądźcie świadomi wielkości powołania do którego zostaliście wezwani. Pozostańcie wierni Królowej Pokoju. Przyjmijcie do serca i wprowadzajcie w życie Jej słowa „módlcie się więcej i otwórzcie serca na mojego Syna Jezusa”


Nich to orędzie pobudzi was do jeszcze żarliwszej modlitwy oraz wdzięczności za łaskę uczestnictwa w wielkim ruchu modlitewnym pod wezwaniem „Nawiedzenie świętej Elżbiety”
W tym miesiącu modlimy się w następujących intencjach:


· Za członków parafii Medziugorje i pielgrzymów, by z całą odpowiedzialnością przyjęli i wprowadzali w życia orędzia Królowej Pokoju, które są ważne dla każdego z nas i dla całego świata.

· Za widzących i ich rodziny, by stały się świadkami świętości i pokoju dla innych.

· Za pielgrzymów, by przeżyli duchowo spotkanie z Królową Pokoju. Za chorych, by znaleźli uzdrowienie, za udręczonych, by znaleźli pociechę i siłę do prawdziwie chrześcijańskiego życia.
· Za naszego ojca duchowego Jozo Zovko.