piątek, 21 września 2018

Medjugorje Gebetsaktion


Wstęp do modlitwy 0 pokój w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana 20.09.2018 z kardynałem Christophem Schönbornem, arcybiskupem Henrykem Hoserem i widzącym Ivanem Dragiceviciem
Medjugorje Gebetsaktion

Widzący IWAN w czasie OBJAWIENIA 2O.O9.2018 -V

Video

https://www.facebook.com/gebetsaktion/videos/275907699800614/