czwartek, 9 sierpnia 2018

Orędzie Matki Bożej dla Iwana - 06.08.2018 –

Orędzie Matki Bożej dla Iwana - 06.08.2018 –Medziugorje

„Drogie dzieci, również i dziś pragnę
 w szczególny sposób zachęcić was 

do przebaczenia. Przebaczajcie,
 drogie dzieci, a w ten sposób otworzycie
 Duchowi Świętemu drogę do waszego serca.
 Modlę się, drogie dzieci, za was wszystkich i wstawiam się za wami do Mojego Syna. Módlcie się razem ze mną w intencji moich planów. Dziękuję, drogie dzieci, że także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

źródło - Echo MARYI KRÓLOWEJ POKOJU