wtorek, 6 października 2015

Matka Boża w Medziugorje o Różańcu.

7 października Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

„weźcie różaniec i módlcie się; módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem.” 25 .04.2001

„Różaniec, dziatki jest mi szczególnie drogi. Poprzez różaniec otworzycie mi swoje serce i mogę Wam pomóc” 25 .8.1997

Jeśli chcecie - przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu.”25 .o1. 1991

„Módlcie się i niech różaniec będzie zawsze w waszych rękach jako znak dla szatana, że do Mnie należycie.” 25.02.1998

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec….Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiali różaniec i żeby różaniec byładla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami.” 2.6.1996

„Wszyscy księża odmawiajcie różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową.” 25 czerwca 1985
(To przesłanie Pani dała na pytanie Mariji Pavlović: Pani, co pragniesz polecić księżom?).

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście ze szczególną modlitwą wystąpili przeciw szatanowi. Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wie, że oddziałuje. Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężycie go.” 8 sierpień 1985


"Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki.Wszyscy księża odmawiajcie różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową. ”25.06. 1985r.

(To przesłanie Pani dała na pytanie Mariji Pavlović: Pani, co pragniesz polecić księżom?).