piątek, 20 lutego 2015

„Módlcie się za swoich pasterzy, by zjednoczeni w moim Synu zawsze mogli głosić Słowo Boże…

 „Módlcie się za swoich pasterzy, by zjednoczeni w moim Synu zawsze mogli głosić Słowo Boże…( Matka Boża w Medziugorje)

Niedługo minie drugi rok pontyfikatu Papieża Franciszka. W pierwszym wystąpieniu prosił on, abyśmy się za niego modlili. Prosi o modlitwę za kapłanów w ostatnich orędziach medziugorskich  Maryja. Papieska  Adhortacja Ewangelii Gaudium (Radość Ewangelii) zawiera niewiele ponad sto stron.Jest napisana przystępnym językiem .Warto po nią sięgnąć .Jest to jak powiedział Papież dokument na wiele lat. Ewangelia jest jednym ,, z kamieni,, w walce ze złem które daje nam Maryja w Medziugorje.
Codziennie w Domu św. Marty papież Franciszek komentuje czytania z Ewangeli. Tym tropem idzie wielu kapłanów w Polsce. Jednym z przykładów może być mała wiejska Parafia /600 osób/ w górach na Sądecczyżnie. Codziennie proboszcz Paweł  oddaje Duchowi Świętemu swoje aparato vocale /struny głosowe/ i ludzie zasłuchują się co mówi do nich Bóg w dzisiejszych czytaniach.Warto wejść na www.parafiaolszanka.pl i zobaczyć o której jest Msza Święta,  w tym czasie wejść w zakładkę - transmisja i  posłuchać
Warto,wielu osobom pomaga przełamać się do codziennej lektury Pisma Świętego  a o to prosi Matka Boża w Medziugorje.

Sądecki Pielgrzym

Ps zobacz Archiwum