poniedziałek, 12 stycznia 2015

Różaniec do Boga OjcaTajemnica pierwsza


* Triumf Boga Ojca po grzechu pierwszych ludzi, kiedy Bóg Ojciec obiecuje posłać ludziom Zbawiciela.

-1 raz, Zdrowaś Maryjo...,


10 razy Ojcze Nasz...,


Chwała Ojcu…,


Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.


Aniele Boży, stróżu mój...,


Ty zawsze przy mnie stój.


Rano, wieczór, we dnie, w nocy


Bądź mi zawsze ku pomocy,


Strzeż duszy, ciała mego,


zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Tajemnica druga

* Triumf Boga Ojca podczas Zwiastowania, kiedy Maryja daje zgodę na stanie się Matką Syna Bożego.


-1 raz, Zdrowaś Maryjo...,


10 razy Ojcze Nasz...,


Chwała Ojcu…,


Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, stróżu mój...,


Tajemnica trzecia

* Triumf Boga Ojca podczas konania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.


-1 raz, Zdrowaś Maryjo...,


10 razy Ojcze Nasz...,


Chwała Ojcu…,


Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, stróżu mój...,


Tajemnica czwarta


* Triumf Boga Ojca podczas Sądu Szczegółowego człowieka po śmierci.

-1 raz, Zdrowaś Maryjo...,


10 razy Ojcze Nasz...,

Chwała Ojcu…,


Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.


Aniele Boży, stróżu mój...,


Tajemnica piąta

* Triumf Boga Ojca podczas Sądu Ostatecznego

-1 raz, Zdrowaś Maryjo...,


10 razy Ojcze Nasz...,


Chwała Ojcu…,

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, stróżu mój...


PS Modlitwa posiada imprimatur.


PS2 Przez tą modlitwę doświadczyłem osobiście miłosierdzia i dobroci Boga Ojca.

PS3
Matka Boża powiedziała do nas w orędziu z 2 października 2011r. : „Drogie dzieci, również dzisiaj moje matczyne serce wzywa was do modlitwy, do osobistej relacji z Bogiem Ojcem, do radości z modlitwy w Nim samym. Bóg Ojciec nie jest daleko od was i nie jest wam nieznany. Objawił się wam przez mojego Syna i podarował wam życie, którym jest mój Syn. Dlatego więc, moje dzieci, nie poddajcie się pokusom, które chcą oddzielić was od Boga Ojca. Módlcie się! Nie próbujcie mieć rodziny i społeczeństwa bez Niego. Módlcie się! Módlcie się, aby wasze serca zostały  , która pochodzi jedynie od mojego Syna, który jest prawdziwą dobrocią. Jedynie serca napełnione dobrocią mogą pojąć i przyjąć Boga Ojca…”