czwartek, 8 stycznia 2015

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane przez Mirjanę 2 stycznia 2015

"Drogie dzieci,
jestem tutaj pośród was jako Matka, która pragnie pomóc wam poznać prawdę. Kiedy żyłam na ziemi, podobnie jak wy, miałam poznanie prawdy, a tym samym i kawałek Raju na ziemi.  Dlatego więc i wam, moim dzieciom, życzę tego samego. Ojciec Niebieski pragnie czystych serc napełnionych poznaniem prawdy. Pragnie, abyście miłowali wszystkich, których spotykacie, gdyż i ja miłuję mojego Syna w was wszystkich. To jest początek poznania prawdy. Proponuje się wam wiele fałszywych prawd. Przezwyciężycie je sercem oczyszczonym  postem, modlitwą, pokutą i Ewangelią. To jest jedyna prawda i to jest prawda, którą mój Syn wam zostawił. Nie należy jej zbytnio roztrząsać. Od was wymaga się, abyście miłowali i dawali, podobnie jak ja to czyniłam. Moje dzieci, jeśli miłujcie, wasze serce stanie się domem dla Mojego Syna i dla Mnie, a słowa Mojego Syna staną się gwiazdą przewodnią w waszym życiu. Moje dzieci, posłużę się wami, apostołami miłości, aby wszystkim moim dzieciom pomóc poznać prawdę. Moje dzieci, zawsze modliłam się za Kościół mojego Syna, więc o to samo i was proszę. Módlcie się, aby wasi pasterze zajaśnieli miłością mojego Syna.
Dziękuję wam"

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję!