środa, 3 października 2012

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2012 r. przekazane przez widzącego Ivana (katedra św. Szczepana w Wiedniu)

„Drogie dzieci, wzywam was także i dzisiaj, abyście modlili się całym sercem i abyście miłowali jeden drugiego. Jeśli nie ma pokoju, módlcie się i otrzymacie pokój. Otrzymacie go. Przez was i waszą modlitwę pokój będzie spływał na świat. To dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ modlitwa może czynić cuda w ludziach i w świecie. Dziękuję wszystkim, którzy żyją modlitwą i akceptują ją. Dziękuję że odpowiadacie na moje wezwanie.”
PS Tłumaczenie z języka angielskiego. Dziękuję