sobota, 13 października 2012

O. Jozo Zovko głosił rekolekcje w dominikańskim Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Zagrzebiu

Uroczystość Królowej Różańca Świętego w Zagrzebiu
W dniu 7 października 2012 w Zagrzebiu, w dominikańskim Sanktuarium Królowej Różańca Świętego uroczyście obchodzono Święto Matki Boskiej Różańcowej. Mszy świętej, koncelebrowanej przez ojców dominikanów i przy licznym udziale wiernych, przewodniczył hercegowiński franciszkanin o. Jozo Zovko*. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej, proboszcz parafii o. Anto Bobaš pozdrowił wszystkich obecnych, a szczególnie głównego koncelebransa.  W okolicznościowej homilii o.Jozo Zovko podkreślił jak ważni są chrześcijanie we współczesnym świecie. „Głos Kościoła dzisiaj to głos o uratowanie wiary chrześcijańskiej, to światło świata na Ziemi.” W duchu ogłoszonego Roku Wiary, o. Jozo wspomniał papieską encyklikę Porta fidei, w której Ojciec Święty, pełen nadziei, wzywa chrześcijan do przebudzenia. Następnie wskazał na wagę różańca i Sanktuarium ojców Dominikanów. „Dzisiaj przybyliśmy tutaj, aby podziękować Bogu, że jesteśmy katolikami i jako katolicy powinniśmy wejść do Europy, z różańcem w ręku, bo w tym jest nasza siła i nadzieja dla Europy.”  
             
„Czy Kościół i naród chorwacki mają dziś pokój? Odpowiedzią na to pytanie jest różaniec – z różańcem i przez różaniec możemy osiągnąć pokój w naszych domach i w naszej ojczyźnie. Różaniec bowiem jest kroplą oliwy, różaniec jest lampką oliwną, światłem, płomieniem świecy. To krople oliwy, które spływają do lampy Kościoła. Różaniec codziennie przypomina nam, że nasze rodziny mają być razem, że wciąż mamy powracać przed oblicze Matki.”               
Słowa otuchy i zachęty do rozmyślania o tajemnicach różańca oraz do praktykowania modlitwy różańcowej, która daje moc do pokonania trudności życiowych i jest kluczem do zachowania wiary w chorwackich rodzinach katolickich, o.Jozo kierował wcześniej do wiernych przez trzy kolejne dni rekolekcji. Wierni uczestniczyli we mszach świętych, adoracji Najświętszego Sakramentu i korzystali ze spowiedzi.   
            
O.Jozo zwracał się przede wszystkim do rodzin, przypominając, że rodzina stanowi pierwszą szkołę modlitwy. Na zakończenie uroczystości ku czci Matki Bożej Różańcowej proboszcz o. Anto Bobaš podziękował serdecznie o.Jozo za duchowe ubogacenie parafian. Oprócz czterech dni modlitwy, o.Jozo podarował każdemu z uczestników uroczystości poświęcony różaniec, z zaleceniem, aby zawsze był obecny na domowym ołtarzyku i aby cała rodzina wspólnie odmawiała modlitwę różańcową.
Źródło: Chorwacka prowincja dominikańska

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję

* O. Jozo Zovko OFM urodził się 19.03. 1941 r. w Uzarici, par.  Široki Brijeg. Sześć miesięcy przed rozpoczęciem objawień został proboszczem w Medziugorju. Tego dnia był nieobecny w parafii gdyż prowadził rekolekcje w Zagrzebiu. Przez władze komunistyczne aresztowany 17.08.81 r. i skazany na trzy i pół roku więzienia w Foca. Zwolniony po osiemnastu miesiącach pod wpływem nacisków prasy zachodniej, głównie włoskiej.  O. Jozo nazywany jest siódmym widzącym z Medziugorje, ponieważ i jemu objawiła się Matka Boża. więcej...PS W miesiącu październiku redakcja "Echa Maryi Królowej Pokoju” jako lekturę poleca: „ Z Maryją na ojczystych drogach Jezusa" - rozważania różańcowe o. Jozo Zovko. więcej ...