sobota, 20 czerwca 2009

Z powodu mojego wyjazdu na pielgrzymkę do Medziugorje nie będę mógł zamieścić Orędzia z 25 czerwca.

Orędzie będzie dostępne na stronie parafii Medziugorje w godzinach wieczornych 25 czerwca: Strona parafii (na samym dole strony jest link "Polski" )

- piotr