czwartek, 8 maja 2008

Orędzie Matki Bożej z 2 maja 2008r. przekazane przez Mirjanę (Medziugorje)

2 maja 2008 orędzie dane Mirjanie Soldo
„Drogie dzieci! Z woli Bożej jestem tutaj z wami w tym miejscu. Pragnę abyście otworzyli swoje serca i przyjęli mnie jako Matkę. Ja swoją miłością nauczę was prostoty życia i bogactwa miłosierdzia, i poprowadzę was do mego Syna. Droga do Niego może być trudna i bolesna,ale nie bójcie się ja będę z wami. Moje ręce będą was podtrzymywały aż do końca, do radości wiecznej i dlatego nie lękajcie się otworzyć na mnie. Dziękuję wam".Módlcie się za kapłanów. Mój Syn wam ich darował