niedziela, 25 maja 2008

Orędzie z 25 maja 2008r.

Orędzie, 25 maja 2008 r.
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski w którym Bóg pozwolił mi być z wami, ponownie wzywam was dzieci do nawrócenia. Pracujcie dla zbawienia świata w szczególny sposób dopóki jestem z wami.Bóg jest miłosierny i daje szczególne łaski,dlatego proście o nie przez modlitwę.Jestem z wami i nie pozostawiam was samych. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”