piątek, 18 stycznia 2019

Rozważania o.Jozo Zovko do orędzia z 25.12. 2018

Szczęść Boże wszystkim!
Zofia Oczkowska

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja 25.12.2018


"Drogie dzieci! Przynoszę  wam mojego Syna Jezusa, który jest Królem Pokoju. On daje wam pokój i niech [ten pokój] nie będzie tylko dla was, nieście go innym w radości i pokorze. Jestem z wami i modlę się za was w tym czasie łaski, który Bóg pragnie wam dać. Moja obecność jest znakiem miłości, dopóki jestem tutaj z wami chronię was i prowadzę ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Okres Bożego Narodzenia to czas szczególnej laski. Syn został nam darowany, mówi Niebo. Matka Boża mówi, że przynosi nam Syna , który jest Królem Pokoju. Boże Narodzenie to tajemnica, która wiąże się z głęboką radością przemieniającą ten świat. Każde pokolenie i każde serce wciąż na nowo potrzebuje odkrycia tej łaski, gdyż nie ma człowiek, który by nie tęsknił za pokojem. Nie zaspokoją tej tęsknoty żadne programy niosące fałszywe treści. Przeciwnie, one pozostawiają pustkę, a wręcz wprowadzają niepokój. Jedynie Jezus, który jest nam darowany wnosi w nasze serce prawdziwy pokój. Jednak to my sami musimy odkryć Jezusa, źródło tego pokoju, którego nie da się kupić za żadne pieniądze i którego nie otrzymujemy ze względu na nasze zasługi. Ten pokój jest nam dany jako dar.  Bóg Ojciec daje nam Jezusa w darze przez Maryję, Jego Matkę. To jest dar dany wszystkim, gdyż wszyscy go potrzebują i poszukują. Ten niebiański dar każdy z nas może  przyjąć lub odrzucić, bo jak pisze  apostoł „przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli ”. Ten dar jest ukryty przed dumnymi oczami, gdyż jest zapakowany w ubóstwo. Dlatego też wielu go nie widzi i traktuje jako  bezwartościową ofertę. Pasterzom w Betlejem przychodzi z pomocą samo Niebo.  Aniołowie zwiastują im radosną nowinę. Pójdźcie spiesznie do stajenki, gdzie znajdziecie Dziecię owinięte w pieluszki i położone w żłobie. To jest Nowonarodzony Król, którego wyczekujecie – to jest was Mesajsz, którego zapowiadali wszyscy prorocy.  Pasterze porzucili swoje stada i poszli natychmiast,  by spotkać Dziecię i jego Matkę. Dokonali tego wyboru bez wahania. Grota betlejemska stała się pierwszą katedrą, w której na tronie zasiadał sam Bóg. Tak więc Pasterze i Mędrcy ze Wschodu idący za gwiazdą, to najszczęśliwsi ludzie pod słońcem. Oni czekali na Boga, szukali Go i wreszcie Go znaleźli. Pomimo wielu przeszkód i pokus czyhających na nich po drodze, wytrwale zdążali do celu i nie zawiedli się. Dlatego nazywamy ich mędrcami, bo tylko ludzie mądrzy i  o czystym sercu nie mają problemu ze znalezieniem Jezusa. Oni natychmiast rozpoznają w Jezusie Króla Pokoju. Matka Boża przypomina, że radość, która płynie z Bożego Narodzenia trzeba dzielić z innymi. „Nieście go innym w radości i pokorze”. Tak jak czynili to pasterze i trzej królowie, którzy wracając do domu, wybrali inna drogę. Radość, która napełniła ich serca podczas spotkania z Matką i Jej Dziecięciem w stajence, stała się dla nich niepowtarzalnym doświadczeniem i bogactwem. Nie mogli przemilczeć tej łaski. Boże Narodzenia wciąż jest dla nas nowym i bardzo potrzebnym doświadczeniem i wciąż na nowo napełnia nasze życie i serce nowym pokojem. Ten dar nie ulega zużyciu jak świeca, którą zapalamy podczas wigilii jako znak miłości i wdzięczności. Radość i miłość, pokój i błogosławieństwo stanowią trwałe wartości, które są przekazywane do naszych serc wprost z serca Boga i Króla Pokoju.


Do Medziugorja przybyło wielu pielgrzymów ze wszystkich ludów, języków i narodów. Arcybiskup Henryk Hoser wraz z nuncjuszem papieskim i ponad stu kapłanami celebrował msze święte i  Nowy Rok jest dla każdego z nas nowym darem. Obyśmy na  modlitwie przed żłóbkiem odnaleźli inna drogę, szczęśliwszą i pewniejszą, na której towarzyszy nam Matka Boża. "Moja obecność jest znakiem miłości. Jestem z wami i modlę się za was". Tylko Matka może wypowiedzieć takie słowa swojemu dziecku na progu nowego roku.
Drodzy bracia i siostry, w okresie świątecznym do  głosił kazania dla pielgrzymów. Wszyscy oni na podobieństwo pasterzy i Mędrców ze Wschodu świadczyli o wielkiej łasce. To jest również zadanie dla każdego z nas. Módlmy się, aby chronić każde ludzkie życie, aby nikt nie stał się Herodem, aby nie czuł się zagrożony. Błogosławmy wszystkich razem i każdego z osobna. Nie ustawajcie w modlitwie i zawsze pamiętajcie, że zostaliście wybrani i powołani.
W tym miesiącu będziemy  modlić się w następujących intencjach:
1.      Abyśmy Nowy Rok rozpoczęli w imię Jezusa, Króla Pokoju i Jego i naszej Matki, żyjąc w pokoju i radości, pewni ich błogosławieństwa..

2.      Za wszystkich pielgrzymów wezwanych do Medziugorja, aby spotkali tam Matkę, przyjęli Jej orędzia i wcielali je w życie. Oby modlitwa, post w środy i piątki, czytanie Pisma Świętego, niedzielna eucharystia i comiesięczna spowiedź stały się regułą ich życia. Te pięć kamieni stanowi nasz program i naszą siłę.
3.      Za widzących, Arcybiskupa Henryka i wszystkich kapłanów towarzyszących pielgrzymom, by zawsze byli wierni Królowej Pokoju i Jej orędziom.

Drodzy bracia i siostry, wkroczmy w Nowy Rok z nowym entuzjazmem i apostolską gorliwością.  Niech każdemu waszemu działaniu towarzyszy pokój i Boże błogosławieństwo.
W tym miesiącu będziemy  modlić się w następujących intencjach:
1.      Abyśmy Nowy Rok rozpoczęli w imię Jezusa, Króla Pokoju i Jego i naszej Matki, żyjąc w pokoju i radości, pewni ich błogosławieństwa..
2.      Za wszystkich pielgrzymów wezwanych do Medziugorja, aby spotkali tam Matkę, przyjęli Jej orędzia i wcielali je w życie. Oby modlitwa, post w środy i piątki, czytanie Pisma Świętego, niedzielna eucharystia i comiesięczna spowiedź stały się regułą ich życia. Te pięć kamieni stanowi nasz program i naszą siłę.
3.      Za widzących, Arcybiskupa Henryka i wszystkich kapłanów towarzyszących pielgrzymom, by zawsze byli wierni Królowej Pokoju i Jej orędziom.

Drodzy bracia i siostry, wkroczmy w Nowy Rok z nowym entuzjazmem i apostolską gorliwością.  Niech każdemu waszemu działaniu towarzyszy pokój i Boże błogosławieństwo.


TŁUMACZENIE z języka chorwackiego - sziękuje