wtorek, 26 czerwca 2018


Coroczne orędzie dla Ivanki z 25 czerwca 2018 r.Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 3 minuty (18:39h - 18:42h). Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała: Matka Boża przekazała następujące orędzie:


„Kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

Matka Boża była radosna i wszystkich nas błogosławiła swoim macierzyńskim błogosławieństwem.