środa, 9 maja 2018

Orędzie Matki Bożej dla widzącego Jvana z 4.05.2018 Medziugorje

W piątek 4 maja o godz.22,00 na Podbrdo, Ivan, który obecnie przebywa w Medziugorju, miał spotkanie ze swoja grupą modlitewną. Spotkanie było otwarte, również dla pielgrzymów.

Po modlitwie Matka Bo
ża skierowała do obecnych te słowa:

Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę was zachęcić do życia według orędzi, które wam przekazuję. Żyjcie według nich i zachęcajcie innych, aby też tak żyli. Bądźcie znakiem dla innych! Szczególnie zaś wzywam was, abyście byli znakiem dla tych, którzy tutaj przybywają. Dziękuję wam drogie dzieci, gdyż dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie. Matka Boża była radosna, modliła się nad zebranymi, a następnie pobłogosławiła wszystkich obecnych oraz  dewocjonalia. Odeszła w znaku światłości i krzyża z pozdrowieniem: „Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci!”


Ave Maryja!
Tłumaczenie z języka chorwackiego - Dziękuje


Tłumaczenie z języka chorwackiego - Dziękuje