wtorek, 17 kwietnia 2018

Pobratymstwo

Kochani,
przesyłając wam słowa rozważania o.Jozo do ostatniego orędzia z 25-go marca br., przypominam, że w tym roku wybieramy się na Zjazd Modlitewny Pobratymstwa  do Szirokiego Brijegu i Medziugorja, który odbędzie się w dniach 26, 27 maja. Część poleci samolotem z Ewą Hańską, inni zaś mają szansę dołączyć do pielgrzymki autokarowej w dniach 21-29 maja,  organizowanej przez Bożennę Bańkę z Lublina. Kontakt do Bożenny: tel. 695 500 196 i e-mail: bbanka@onet.pl. Pobratymcy i nowi kandydaci na pobratymców mają możliwość dołączenia do grupy w Rzeszowie i Krakowie. Zachęcam do pielgrzymowania w miesiącu szczególnie poświęconym Matce Bożej.
Ave Maryja!
Zofia Oczkowska

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja 25 marca  2018. 
                                                                                    
„Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli ze mną na modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy ze światłością. Dzieci, módlcie się, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Zdecydujcie się Boga i On będzie was prowadził ku świętości, a krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że stanowicie część Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Droga moja rodzino modlitewna!
                Przebywanie z Królową Pokoju, Matką Pana Jezusa i Matką Kościoła zasługuje na szczególną uwagę i analizę. Modlitwa z Matką Bożą oznacza modlitwę z Kościołem i przypomina wspólnotową modlitwę uczniów i apostołów w wieczerniku. Serce i doświadczenie podpowiadają, że to Maryja zaprosiła uczniów i apostołów na tę pierwszą wspólnotową modlitwę. Apostołowie pamiętali słowa Jezusa by nie opuszczać miasta, dopóki nie otrzymają mocy z wysoka. Dni Wielkiego Tygodnia niejako przywołały tamtą atmosferę mroku, kiedy ludzie wyczekiwali Zbawiciela i Wybawiciela, w nadziei, że On skruszy okowy grzechu i śmierci i oświetli  wszelką ciemność.
                Matka Boża przynagla nas do modlitwy, byśmy potrafili stawić opór wszelkiemu grzechowi. Wzywa  do sakramentu pokuty. Poucza, że spowiedź jest zawsze początkiem nowego życia, zanurzonego w Bogu. To boskie życie wlewa się w nas i w ten sposób powstajemy do nowego życia. Grzech jest przybity do krzyża i zwyciężony przez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz dług jest spłacony, a my stajemy się wolni. Doświadczenie mówi, że wszyscy jesteśmy skłonni do grzechu. Sami, o własnych siłach, licząc jedynie na własne możliwości,  nie jesteśmy w stanie mu się oprzeć.  Matka Boża  wiedząc o tym poucza, byśmy oparli się na Bogu. Zmartwychwstały Jezus, który objawił swoją miłość wobec nas poprzez każde wypowiedziane słowo i każdy swój  czyn, proponuje, byśmy Jego uznali za swojego Nauczyciela. On poprzez piękno swojego nauczania stał się naszą Drogą, naszą Prawdą i wreszcie naszym Życiem. Jego krzyż staje się drzewem  życia, a Jego owoce są  naprawdę wspaniałe, co daje nam się poznać nawet zmysłami.  Napełnionego  boskim życiem człowieka otacza szczególna jasność i zapach świętości. Innym wspaniałym owocem jest poznanie jak wielką wartość w oczach Boga ma przebaczenie, bo to jest jedyna sprawiedliwość w wymiarze boskiej sprawiedliwości. Uczmy się więc patrzeć na krzyż z wiarą, miłością i wdzięcznością. Krzyż jest jedynym lekiem na ból naszej duszy zranionej grzechem. Ukrzyżowany Jezus prowadzi nas drogą świętości. Przywołajmy na pamięć naszych świętych: świętego Franciszka, świętego Jana od Krzyża, świętego ojca Pio i wielu, wielu innych, którzy mieli w sobie głębokie pragnienie naśladowania Jezusa we wszystkim, a On w zamian obdarował ich swoimi świętymi ranami. Powtórzmy zatem,  święci, to tacy ludzie, którzy zdecydowali się naśladować Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
                Również dziś, nasz Pan  Jezus Chrystus proponuje nam swój krzyż, swoje rany, swoje Słowo i swoją drogę. Wierzę, że dobrze przeżyty przez was czas Wielkiego Postu pomógł wam odsunąć od siebie wszystko, co mogłoby  oddzielić was od Jezusa. Bądźcie dumni, że jesteście chrześcijanami i często przypominajcie sobie słowa tego mądrego orędzia: "Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że stanowicie część Bożego planu." Z tymi słowami w sercu zaczynajcie każdy nowy dzień. Miejcie świadomość kim naprawdę jesteście, do czego zostaliście powołani i nie upadajcie na duchu, kiedy przyjdą na was doświadczenia. Niech tej pięknej wiosny na nowo rozkwitnie w was wiara, modlitwa i nadzieja.
W tym miesiącu modlimy się w następujących intencjach:
1. Za wszystkich chrześcijan o powrót do miłości ukrzyżowanej, by Chrystusowy krzyż stał się dla nich znakiem pokoju i szkołą  przebaczenia.
2. Za rodziny, aby nie podeptały i nie zdradziły swojego sakramentu małżeństwa zrodzonego z miłości, lecz by pozostały wierne czerpiąc moc z krzyża Pańskiego.
3. Za zakonnice, zakonników i kapłanów, aby swoje powołanie przeżywali z godnością i  wdzięcznością za najpiękniejszy dar, jakim jest ofiarowanie swojego życia Bogu i bliźnim.

Tłumaczenie z języka Chorwackiego. Dziękuje