piątek, 8 sierpnia 2014

Orędzie Matki Bożej z 4 sierpnia 2014, przekazane przez Ivana (Medziugorje)


„Drogie dzieci, raduję się wraz z wami w tym czasie łaski, szczególnie kiedy widzę tak wiele moich  dzieci, które są w tych dniach szczęśliwe. Wzywam was drogie dzieci, abyście w tym czasie modlili się o pokój, módlcie się o pokój, niech pokój zapanuje w sercach ludzi, niech mój Syn zamieszka w waszych sercach i wniesie w nie pokój, bo  to  On jest waszym pokojem. Modlę się  i wstawiam się za wami wszystkimi u mojego Syna. Dlatego wy też  bądźcie wytrwali w modlitwie. Nie lękajcie się, tylko nadal się módlcie. Dziękuję wam drogie dzieci za waszą wytrwałość i dziękuję, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję