wtorek, 9 lipca 2013

XVIII Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów


 
18.  Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach od 8 do 13 lipca 2013 roku.
„WIARA MARYI”
PROGRAM REKOLEKCJI

8 lipca 2013, poniedziałek
14.00 – 18.00 Zgłoszenia uczestników (żółty budynek za kościołem)
18.00         POCZĄTEK REKOLEKCJI
Modlitwa różańcowa, Msza św., modlitwa o uzdrowienie i tajemnice chwalebne Różańca św.

9 lipca 2013, wtorek
08.30    Laudes w j. łacińskim i adoracja Najświętszego Sakramentu
09.00    Wykład, modlitwa
12.00    Przerwa (Adoracja w ciszy)
15.30    Wykład, modlitwa
18.00    Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie, tajemnice chwalebne różańca)

10 lipca 2013, środa
08.30     Laudes w j. łacińskim i adoracja Najświętszego Sakramentu
09.00    Wykład, modlitwa
12.00    Przerwa (adoracja w ciszy)
15.30    Wykład, modlitwa
15.30    Przerwa, modlitwa
18.00    Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie, tajemnice chwalebne różańca)
22.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu

11 lipca 2013, czwartek
06.00    Różaniec na Górze Objawień
09.30    Wykład, modlitwa
12.00    Przerwa (adoracja w ciszy)
15.30    Wykład, modlitwa
18.00    Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu)

12 lipca 2010, piątek
06.00    Droga Krzyżowa na górze Križevac, Spowiedź
15.30     Modlitwa, rozważanie
18.00    Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., adoracja Krzyża Pańskiego)

13 lipca 2013, sobota
08.30    Przejście na grób o. Slavka Barbaricia OFM, modlitwa
09.00    Wymiana doświadczeń, świadectwa

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI – MSZA ŚW. O 12.00
Rekolekcje prowadzić będzie o. Marinko  Šakota, OFM


Rekolekcje dla księży poprowadzi o. Domagoj Runje (ur. 1973). Do nowicjatu franciszkanów, Prowincji Najświętszego Odkupiciela w Splicie, wstąpił w roku 1991. Następnie studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchowym OO. Franciszkanów w Makarskiej oraz na Katolickim Wydziale Teologicznym w Zagrzebiu. Do zakonu wstąpił w roku 1998. Rok później rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym (Pontifìcio Istituto Biblico) w Rzymie, gdzie w roku 2003 otrzymał tytuł licencjata w zakresie nauk biblijnych, doskonaląc dalej swą specjalizację biblijną na Papieskim Uniwersytecie Antonianum (Pontifìcia Università Antonianum) w Rzymie. Na tej uczelni w roku 2007 obronił dysertację doktorską na temat „The People of God in the Temple Scroll“ (Naród boży w Zwoju Świątynnym”. Po otrzymaniu tytułu doktora świętej teologii ze specjalizacją biblijną (doctor in sacra theologia cum specializatione biblica), w roku akademickim 2008/2009 rozpoczął prowadzenie wykładów na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Splicie. Poza pracą wykładowcy akademickiego oraz posługą kapłańską, o. Domagoj pełnił także obowiązki wychowawcy nowicjuszy. Bierze czynny udział w wielu sympozjach i rekolekcjach.