czwartek, 10 grudnia 2009

Orędzie Matki Bożej dla Ivana z 8 grudnia 2009 r.(Medziugorje - Podbrdo)


„Drogie dzieci! Dzieciątka moje! Także dzisiaj Matka kocha was swą matczyną miłością i pragnę, drogie dzieci, abyście w tym czasie łaski otworzyli wasze serca i aby światło mojego Syna i światło Narodzenia mojego Syna weszło w wasze serca, wasze dusze i uczyniło je szczęśliwymi. Zapraszam was, w szczególności, drogie dzieci, módlcie się sie za rodziny, za świętość rodzin w tym czasie. Także dziś, drogie dzieci, pragnę podziękować wam, ze przyjęliście mnie, przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”

żródło: Medziugorje - Forum Dyskusyjne