piątek, 3 kwietnia 2009

Orędzie dla Mirjany 2.04.2009 (Medziugorje)Orędzie dla Mirjany 2.04.2009 (Medziugorje)
Drogie dzieci, w moich słowach jest miłość Boża. Moje dzieci, to jest miłość, która pragnie was przybliżyć do sprawiedliwości i do prawdy. To jest miłość, która pragnie uratować was od złudzenia. Ale wy, moje dzieci, wasze serca pozostają zamknięte, są zatwardziałe i nie odpowiadają na moje macierzyńskie wezwania, nie są szczere. Z macierzyńską miłością modlę się za wami, gdyż pragnę abyście wszyscy zmartwychwstali w moim Synu. Dziękuję wam.


Nagranie z 2 kwietnia 2009r.Nagranie z objawienia 18.o3.2009r.