poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Orędzia Matki Bożej z 17 i 18 sierpnia 2014 przekazane przez widzącego Ivana (Włochy)

Orędzie Matki Bożej z 17 sierpnia 2014 przekazane przez widzącego Ivana (Vicenza)

Drogie dzieci,
Dzisiaj również wzywam was w szczególny sposób: módlcie się o pokój. Otwórzcie się na Ducha Świętego, drogie dzieci. Niech was Duch Święty  prowadzi, drogie dzieci. W tym czasie szczególnie módlcie się za mojego umiłowanego Ojca Świętego. Módlcie się za jego misję – misję pokoju. Matka modli się razem z wami i wstawia się za wami wszystkimi u swojego Syna. Dziękuje, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie.

PS zobacz Video

Tłumaczenie z języka włoskiego: Maria Medjugorje Wieczernik (Wieczernik Królowej Pokoju)

Orędzie dla Ivana z 18.08.2014r. () Salvaterra - Reggio Emilia

Matka Boża była bardzo radosna. Pozdrowiła nas swym macierzyńskim pozdrowieniem: „Niech Jezus będzie pochwalony, moje drogie dzieci". Modliła się w swym ojczystym języku aramejskim za wszystkich kapłanów, którzy byli obecni. Następnie wyciągnęła ręce i trwała tak przez dłuższą chwilę, w szczególny sposób modliła się za chorych. Następnie Matka Boża przemówiła tymi słowami:

„Drogie dzieci, także dziś raduję się z wami. Widzę radość w waszych sercach, widzę również pola, które są zaorane, dobrze uprawione, dlatego, kochane dzieci, w taki sam sposób pracujcie nad waszymi sercami, otwórzcie wasze serca na działanie Ducha Świętego, ponieważ pragnę uprosić i wymodlić wam łaski Boże. Trwajcie w modlitwie, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy szatan chce zniszczyć moje plany. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka jest zawsze blisko was. Modlę się razem z wami i wstawiam się za wami u mego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".


źródło: Medjugorje tutti i giorni
PS Tłumaczenie z języka włoskiego „Echo Maryi Królowej Pokoju”