poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Orędzie z 2.04.2015


„Drogie dzieci! Wybrałam was, apostołowi moi, ponieważ wszyscy nosicie w sobie coś pięknego. Możecie mi pomóc, by miłość, z powodu której mój Syn umarł i potem zmartwychwstał, na nowo zwyciężyła. Dlatego wzywam was, apostołowie moi, byście w każdym Bożym stworzeniu, we wszystkich moich dzieciach, starali się widzieć coś dobrego i starali się ich zrozumieć. Dzieci moje, wszyscy jesteście braćmi i siostrami w tym samym Duchu Świętym. Wy, napełnieni miłością do mojego Syna, możecie mówić tym wszystkim, którzy nie poznali tej miłości, o tym, co wy znacie. Wy poznaliście miłość mojego Syna, pojęliście Jego Zmartwychwstanie, z radością wznosicie oczy ku Niemu. Jest moim matczynym pragnieniem, by wszystkie moje dzieci były zjednoczone w miłości do Jezusa. Dlatego wzywam was, apostołowie moi, byście z radością żyli Eucharystią, ponieważ w Eucharystii mój Syn daruje się wam zawsze na nowo i swoim przykładem ukazuje miłość i ofiarę do bliźniego. Dziękuję wam. ”

piątek, 27 marca 2015

Orędzie, 25. marca 2015

"Drogie dzieci! Również dziś Najwyższy pozwolił mi, abym była z wami i abym was prowadziła na drodze nawrócenia. Wiele serc zamknęło się na łaskę i [stały się] głuche na moje wezwanie. Wy, dziatki, módlcie się i walczcie przeciwko pokusom i wszystkim złym planom, które wam oferuje diabeł poprzez modernizm. Bądźcie silni w modlitwie i z krzyżem w dłoniach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło w was. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

niedziela, 22 marca 2015

Orędzie dla Mirjany z 18 marca 2015
„Drogie dzieci! Całym sercem was proszę, proszę was dzieci, oczyśćcie wasze serca z grzechu i skierujcie je ku Bogu i życiu wiecznemu. Proszę was, bądźcie czujni i otwarci na prawdę. Nie pozwólcie, aby to wszystko co ziemskie, oddaliło was od prawdziwego poznania zadowolenia w komunii z moim Synem. Ja prowadzę was drogą prawdziwej mądrości, ponieważ tylko przez prawdziwą mądrość możecie poznać prawdziwy pokój i prawdziwe dobro. Nie traćcie czasu oczekując od Ojca Niebieskiego znaków, gdyż największy znak On wam już dał a jest nim mój Syn. Dlatego, moje dzieci, módlcie się, aby Duch Święty mógł was doprowadzić do prawdy, pomóc abyście ją poznali i przez to poznanie prawdy byli jedno z Ojcem Niebieskim i moim Synem. To jest poznanie, które daje szczęście na ziemi i otwiera bramy życia wiecznego i bezgranicznej miłości. Dziękuję wam”.

Ps. Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję.

czwartek, 26 lutego 2015

Orędzie dla Iwana z 23.02.2015 r.Orędzie dla Ivana z 23.02.2015r.

„Drogie dzieci, kochane moje dzieci, również dzisiaj pragnę wezwać was w tym czasie łaski, który nadchodzi, abyście się modlili więcej w waszych rodzinach, abyście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. W szczególności módlcie się, drogie dzieci, z waszymi dziećmi. Módlcie się, drogie dzieci, w moich intencjach, o moje plany, które pragnę zrealizować przez moje przybycie tutaj. Módlcie się szczególnie za moje plany pokoju. Matka modli się razem z wami i jest zawsze blisko was. Dlatego zdecydujcie się, zdecydujcie się modlić więcej. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

środa, 25 lutego 2015

Orędzie, 25. lutego 2015

Orędzie, 25. lutego
Orędzie, 25. lutego 2015"Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie, a mniej opowiadajcie. W modlitwie szukajcie woli Bożej i zgodnie z nią żyjcie według przykazań, do których wzywa was Bóg. Jestem z wami i z wami się modlę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

piątek, 20 lutego 2015

„Módlcie się za swoich pasterzy, by zjednoczeni w moim Synu zawsze mogli głosić Słowo Boże…

 „Módlcie się za swoich pasterzy, by zjednoczeni w moim Synu zawsze mogli głosić Słowo Boże…( Matka Boża w Medziugorje)

Niedługo minie drugi rok pontyfikatu Papieża Franciszka. W pierwszym wystąpieniu prosił on, abyśmy się za niego modlili. Prosi o modlitwę za kapłanów w ostatnich orędziach medziugorskich  Maryja. Papieska  Adhortacja Ewangelii Gaudium (Radość Ewangelii) zawiera niewiele ponad sto stron.Jest napisana przystępnym językiem .Warto po nią sięgnąć .Jest to jak powiedział Papież dokument na wiele lat. Ewangelia jest jednym ,, z kamieni,, w walce ze złem które daje nam Maryja w Medziugorje.
Codziennie w Domu św. Marty papież Franciszek komentuje czytania z Ewangeli. Tym tropem idzie wielu kapłanów w Polsce. Jednym z przykładów może być mała wiejska Parafia /600 osób/ w górach na Sądecczyżnie. Codziennie proboszcz Paweł  oddaje Duchowi Świętemu swoje aparato vocale /struny głosowe/ i ludzie zasłuchują się co mówi do nich Bóg w dzisiejszych czytaniach.Warto wejść na www.parafiaolszanka.pl i zobaczyć o której jest Msza Święta,  w tym czasie wejść w zakładkę - transmisja i  posłuchać
Warto,wielu osobom pomaga przełamać się do codziennej lektury Pisma Świętego  a o to prosi Matka Boża w Medziugorje.

Sądecki Pielgrzym

Ps zobacz Archiwum

Modlitwa Młodzieży w Medziugorje w czasie Wielickiego Postu

Młodzież z parafii św. Jakuba postanowiła przeżyć Wielki Post w jak najlepszy sposób. W ciągu tych czterdziestu dni będą modlić się razem co noc modlitwą Różańcową na Górze Objawień, począwszy od godz. 20:00. Modlitwa różańcowa zostanie pominięta w piątek (tego dnia będą modlić się Droga Krzyżowa na Górze Krzyża, a po wieczornej Mszy, rekolskcje w kościele) i niedzielę, tego dnia modlitwa różańcowa  na Górze Objawień odbędzie się jak zwykle o godzinie 14:00). Młodzi z Medziugorje mówlą: "W porozumieniu z księżmi z parafii, w czasie Wielkiego Postu, zdecydowaliśmy się co noc na Górę Objawień. Mamy wszystkie pragnienia i intencje. Na początku modlitwy, dołożymy intencje za księży i ​​zakonnice, oczywiście za wszystko, co nosimy w sercu, ponieważ Jezus i Matka Boża wie lepiej od nas, czego nam potrzeba. Zapraszamy również wszystkich do przyłączenia się do nas, żeby naprawdę żyć w czasie Wielkiego Postu w modlitwie i przygotować się w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Pana. "