wtorek, 25 listopada 2014

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2014 (Medziugorje)

"Drogie dzieci! Dziś, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy. Dziatki, módlcie się, abyście zrozumieli kim jesteście i dokąd powinniście iść. Nieście dobrą nowinę bądźcie ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości. Dziatki, wszystkim będziecie i [wszystko] zrealizujecie jedynie jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą, na Boga, który was pragnie prowadzić ku życiu wiecznemu. Jestem z wami i codziennie oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

niedziela, 23 listopada 2014

Czternastanasta rocznica śmierci o. Slavko Barbarića

W poniedziałek 24 listopada parafia Medziugorje  wspomina czternastą rocznicę śmierci o. Slavko Barbarića. Franciszkanina, który poświęcił osiemnaście lat życia na szerzenie orędzi Matki Bożej oraz troszczenie się o pielgrzymów.

W czternastą rocznicę śmierci o. Slavko, zostanie odprawiona Droga Krzyżowa na Górze Križevac o godzinie 14: 00 oraz Msza Święta o godzinie 18.00 w kościele świętego Jakuba.


O. Slavko Barbarić OFM, urodził się 11 marca 1946 r. Do zakonu Franciszkanów wstąpił w wieku dziewiętnastu lat, zaś święcenia otrzymał w 1971 roku. Był doktorem pedagogiki religijnej i posiadał tytuł psychoterapeuty. Napisał i opublikował piętnaście książek, które zostały przetłumaczone na 20 języków i wydane w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Założył również instytucje: Wioskę Matczyną, Fundację Przyjaciół Talentów, rozpoczął Międzynarodowe Spotkania Kapłanów, Festiwal Młodzieży „Mladifest ”... itd. Podróżował po całym świecie szerząc orędzie pokoju.  Mówił po angielsku, niemiecku, włosku i francusku; rozumiał polski, hiszpański i czeski.
Zmarł 24 listopada 2000 r. o godz.15.30, przy XVI stacji Drogi Krzyżowej na szczycie góry Križevac. Drogę Krzyżową odprawiał za parafian i pielgrzymów, przewodniczył jej jak zwykle, co piątek. Odczuł ból, usiadł na kamieniu, potem położył się na ziemi i oddał życie Bogu.

Następnego dnia; 25 listopada 2000 r. Matka Boża w czasie objawienia przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Dziś, kiedy niebo w szczególny sposób jest blisko was, wzywam was do modlitwy, abyście poprzez modlitwę umieścili Boga na pierwszym miejscu. Dzieci, dzisiaj jestem blisko was i błogosławię każdego z was swoim matczynym błogosławieństwem, abyście mieli siłę i miłość do wszystkich ludzi, których spotkacie w ciągu waszego ziemskiego życia i byście mogli dawać Bożą miłość, Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się w niebie i oręduje za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.Jego grób na miejscowym cmentarzu Kovačici stał się jednym z miejsc modlitwy w parafii Medziugorje.


PS Zobacz więcej

środa, 12 listopada 2014

Pobratymstwo

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja 25.10.2014

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski módlcie się i proście o wstawiennictwo wszystkich świętych, którzy już są w światłości. Niech oni będą dla was przykładem i codzienną inspiracją na drodze waszego nawrócenia. Kochane dzieci bądźcie świadome, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Pragnijcie więc wieczności i przygotowujcie wasze serca na modlitwie. Ja jestem z wami i oręduję u mojego Syna za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy poświęcili się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie"

Droga rodzino modlitewna,
Św. Leopold Mandić (1866-1942)
jeszcze jedno orędzie i jeszcze jeden powód do uradowania serc naszych, płynący z faktu, że zostaliśmy wybrani i zdecydowaliśmy się żyć według orędzi Królowej Pokoju. Przyrzekliśmy, że w tym czasie łaski spełniać będziemy wymagania stawiane nam przez Maryję i w pokorze serca odpowiadać będziemy na Jej wezwanie. Lud Boży i Kościół, w swojej wędrówce przez historię, dobrze wie co to jest czas łaski. Dla nas, to czas objawień Matki Boże w Medziugorju, czyli ostatnie 33 lata i cztery miesiące. W tym czasie Niebo jest otwarte jak za czasów patriarchy Jakuba ze Starego Testamentu, kiedy to drabina dotykała Nieba i schodzili po niej Aniołowie. W naszych czasach to Matka Boża schodzi codziennie z Nieba, aby spotykać się ze swymi dziećmi i udzielać im potrzebnych darów.
Gdyby dzisiaj Jan Chrzciciel wysłał z więzienia swoich uczniów z zapytaniem, czy to co się dzieje w Medziugorju od ponad trzydziestu trzech lat, jest Bożym czy ludzkim dziełem, pielgrzymujący Kościół mógłby odpowiedzieć następująco: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: "niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim się głosi Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi" (Mt 11, 4-6)

Te wszystkie zdarzenia są znakami i owocami czasu łaski, w których rozpoznajemy palec Boży i Boże działanie. Oczywiście, w odniesieniu do Medziugorja istnieje pokusa, aby stawiać również inne pytania. Są one powodowane chęcią zaspokojenia zwykłej ludzkiej ciekawości, zawiścią, zazdrością, strachem i niewiarą. Na nie ma odpowiedzi. Jedyną odpowiedzią jest ta, którą daje pielgrzymujący Kościół, który wierzy i rozpoznaje głos swojej Matki przyjmując z powagą Jej orędzia, które wydają owoce nawrócenia i łaski. Medziugorje jest dla nas wszystkich czasem łaski, warto więc w tym czasie wytrwać w modlitwie. Modlitwa Kościoła, gromadzącego się wokół Matki Chrystusa, przygotowuje owoce, które są rozpoznawalne dla wszystkich, podobne do tych, jakie zostały dane w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy rozumieli rybaka Szymona – zwanego Piotrem, a na jego mowę odpowiedzieli przyjęciem chrztu i nawróceniem. Języki tego ognia nie zostały zgaszone, one nadal spływają na wszystkich, którzy trwają wytrwale na modlitwie i są otwarci na działanie Ducha Świętego.
Święty Jakub Apostoł i biskup jerozolimski po Zmartwychwstaniu Jezusa przebywał w sali na górze i trwał na modlitwie wraz z Matką. Ten święty jest dzisiaj obecny w Medziugorju jako patron kościoła parafialnego oraz patron wspomagający i towarzyszący pielgrzymom w ich drodze. Swoimi pismami naucza Kościół, oświetla pielgrzymią drogę i wspiera każdego pielgrzyma w jego pątniczych trudach. Przyprowadza pielgrzymów do Matki, a Matka dalej prowadzi ich do swego Syna.

To jest właśnie mowa świętych, którą wszyscy rozumiemy, tak objawia się ich pomoc i ochrona, którą każdy pielgrzym odczuwa i z wdzięcznością przyjmuje. To orędzie zostało nam dane tuż przed Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Poznawanie świętych przez historię ich życia, ich pokorę i poświęcenie, powinno wpłynąć na zmianę naszego życia. Powinno uświadomić nam jak ważne jest życie zgodne z wolą Bożą w kontekście przemijalności naszego ziemskiego życia.


Nawiedzanie cmentarzy, składanie kwiatów, zapalenie znicza na grobach naszych drogich zmarłych, niech nas przywiedzie do prawdy, że wszystko na tym świecie przemija. W te świąteczne dni jesteśmy bliżej tych, którzy odeszli, z którymi dzieliliśmy dobre i złe chwile. Oby towarzyszyła nam reflekcja, że i my kiedyś staniemy przed Bożym obliczem, aby zdać sprawę z naszych uczynków. Właśnie dlatego potrzebni są święci, którzy przeszli już przez padół łez, a swoim życiem dają nam przykład do naśladowania jak kochać Boga i bliźnich. Święci są żywym dowodem na to, że nasze życie ma sens, że nasze cierpienie stanowi wartość, że nasze doświadczenia życiowe mają swój określony cel. Potrzebujemy świętych i ich przykładów w naszym konsumpcyjnym świecie. Oni przecież też w swoim czasie spotykali się z targowiskiem próżności i propozycjami pójścia "szeroką" drogą . A jednak obrali wąską drogę. Współczesny świat zastawia na nas pułapki i stwarza wciąż nowe pokusy, a jednak nie brakuje osób decydujących się na świętość życia, zgodnego ze wskazaniami Ewangelii, w służbie Bogu i bliźniemu. Na zawsze pozostaną tylko te dzieła, które noszą na sobie pieczęć miłości.

Jakże ciepło wspominamy osoby, które odcisnęły na nas pieczęć swojej miłości. Dziękujemy za nie Bogu i modlimy się: wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... Nawiedzenie cmentarzy wyzwala nas z egoizmu i lęku przed przemijaniem. Nasi bliscy zmarli pozostawili nam ogromne dziedzictwo - przykład osobistej wiary, świętości i poświęcenia. Nasi rodzice zawsze są z nami, pamięć o nich sprawia, że zawsze żyją w nas, słyszymy ich i widzimy. Pamiętamy ich rady, pouczenia, ofiarność i słowa zachęty do czynienia dobra. Dlatego wpatrujmy się w świętych. Święty Augustyn powiedział: "Jeśli tak wielu mogło zrobić tak wiele, to dlaczego ty nie możesz Augustynie!" Nam też się to może udać.

Królowa Pokoju wspiera nas na tej drodze i zapewnia: "Ja jestem z wami i oręduję u mojego Syna za każdym z was.." Nie jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy sierotami. Każde odwiedzenie cmentarza daje nam duchową pociechę i zachętę, aby się nie zniechęcać i nie ustawać w drodze, gdyż życie, które rozpoczęliśmy na tej ziemi nigdy się nie kończy lecz tylko się zmienia.
W tym miesiącu będziemy modlić się w następujących intencjach:

1. O dar wytrwałej modlitwy sercem dla wszystkich pielgrzymów odwiedzających Medziugorje, zwłaszcza o praktykowanie codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach, parafiach i we wspólnotach.
2. Za młodzież, aby porzucając fałszywych nauczycieli, idoli i ich styl życia, odkryła piękno życia świętych i starała się pójść w ich ślady.
3. Za parafię Medziugorje, widzących i ich rodziny, aby zawsze pozostały wierne Maryi, a swoim życiem dawały przykład dla poszukujących Boga, prawdy, miłości, wiary i pokoju.

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję

sobota, 8 listopada 2014

Zdravo Kraljice mira, Zdravo Majko ljubavi :)

Ciekawie zrobione ogłoszenie o pielgrzymce :)

piątek, 7 listopada 2014

Modlitwa o Pokój w katedrze św. Szczepana w Wiedniu

W dniu 15 listopada 2014 (sobota) od godz. 16: 00 do 21: 00 w katedrze św. Szczepana w Wiedniu rozpocznie się po raz siódmy wielka modlitwa o pokój pod hasłem „Orędzie dla Ciebie!”. 

 
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył będzie ks. kard. Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia - wielki przyjaciel Medziugorje.

Wśród zaproszonych gości w Wiedeńskiej katedrze będą obecni:

- Ivan Dragićević urodzony 25.05.1965r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia Matki Bożej

- Magnus MacFarlane-Barrow, który dwanaście lat temu powołał do życia inicjatywę „Mary’s Meals” (Posiłki Maryi), która dzisiaj zapewnia w szkołach codzienny posiłek dla dzieci z najbiedniejszych krajów na świecie (w 2011 roku opieką objętych było już 550 000 dzieci) Jak sam mówi pierwsza jego pielgrzymka do Medziugorje zmieniła go całkowicie. Przekonany o prawdziwości objawień, jako odpowiedź na wezwania Matki Bożej podejmuje wiele inicjatyw humanitarnych. Jego marzeniem jest, aby każde głodne dziecko na świecie otrzymało, choć jeden solidny posiłek dziennie.

- Arthur Boyle - W 1999 roku lekarze rozpoznali u niego raka nerki, był operowany. Jednak osiem miesięcy później chirurg stwierdził przeżuty w płucach, lekarze dawali mu niewielką szanse na przeżycie. Arthur Boyle jest ojcem 13 dzieci. Po tym jak lekarze poinformowali go, jakie są rokowania, przyjaciel zapytał go, czy słyszał o Medziugorje. Tydzień później był już z dwoma przyjaciółmi w samolocie…

- Ania Golędzinowska

Program

16:00 Modlitwa, potem świadectwo: Arthur Boyle i Ania Golędzinowska

17: 00 Świadectwo Magnus MacFarlane-Barrow

17: 15 Świadectwo widzącego Ivana

18: 00 Różaniec


19: 00 Msza święta, po której będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

*Ivan Dragičević urodzony 25.05.1965r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. Matka Boża powierzyła mu dziewięć tajemnic. Ivan jest żonaty, ma troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w USA i w Medziugorju

wtorek, 4 listopada 2014

Parafia Medziugorje - statystyka za miesiąc październik 2014 r.

Statystyka za miesiąc październik 2014 r.

Liczba udzielonych komunii świętych: 200  500
Liczba koncelebransów: 4075 (131 dziennie)

Festiwal Młodych w Polsce - Nadzieja zawieść nie może

Festiwal Młodych 14-16 listopada 2014 roku Hala Sportowa Relax – Piotrków Trybunalski.

Festiwal poprowadzi o. Stanco Ćosić – franciszkanin z Medziugorja wraz z chórem i grupą taneczną, która prowadziła w tym roku XXV Festiwal Młodzieży w Medziugorju. Usłyszymy świadectwa członków wspólnoty Cenacolo – osób uzależnionych, Jakova Čolo – z Medziugorja i wiele innych ciekawych osób z całego świata. Konferencję wygłosi ks. Piotr Pawlukiewicz. Muniek Staszczyk wokalista zespołu T. Love wykona koncert połączony z rozmową i świadectwem.

Spotkanie ma charakter międzynarodowy i będzie tłumaczone symultanicznie.

> Wciąż są wolne miejsca!
zobacz <więcej>


poniedziałek, 3 listopada 2014

Apostoł Bożego Miłosierdzia: Spotkanie w Bursie JezuickiejOjciec Józef Andrasz
urodził się 16 października 1891 roku. Przy szedł na świat w Wielopolu koło Nowego Sącza, w rodzinie, w której było dziesięcioro dzieci. O. Andrasz w Nowym Sączu wstąpił do Małego Seminarium Jezuickiego. Tu przebył kolejne etapy formacji i w naszym mieście w marcu 1919 roku odprawił Mszę Świętą prymicyjną. Dalsze losy wiążą go z głównie z Krakowem, gdzie odegrał istotną rolę w życiu św. Faustyny. Jako pierwszy uznał jej doświadczenia za działanie nadzwyczajnej łaski Bożej. Służył Faustynie wiedzą teologiczną i bogatym doświadczeniem w ostatnich latach jej życia.

- Na wszystkie moje pytania odpowiadał z taką jasnością i stanowczością, jakby sam to wszystko przeżywał. O mój Jezu, gdyby więcej było takich wodzów duchowych, dusze pod takim kierownictwem w krótkim czasie dochodziłyby do szczytów świętości i nie marnowałyby tak wielkich łask – pisała o o. Andraszu Św. Faustyna.

Jezuita ten napisał też pierwszy żywot Apostołki i prowadził nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w latach okupacji hitlerowskiej. Wobec groźby komunizmu podjął ideę poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Szczególnie troszczył się o formację laikatu. Z jego posługi kaznodziei, rekolekcjonisty, kierownika duchowego i spowiednika skorzystały rzesze wiernych oraz osób duchownych.
***
Spotkanie z ks. dr Stanisławem Cieślakiem, autorem książki „Kierownik duchowy Świętej Faustyny” odbędzie się we czwartek – 6 listopada po Mszy Swiętej wieczornej - ok godz. 18.45, w Bursie Jezuickiej w Nowym Sączu. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Sądeczanin.info

Oprac. (KB)