poniedziałek, 8 grudnia 2014

8 grudnia 2014r – 160–ta rocznica ogłoszenia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Rozważania różańcowe w/g słów Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

Tajemnica I – Zwiastowanie.
,,Ilekroć patrzymy na Niepokalane Poczęcie wydaje nam się, że to nie
wszystko… To jest punkt wyjścia, z którego Maryja musi niejako ruszyć.
Wszystkie posągi Niepokalanej wyrażają oczekiwanie na coś, co ma się dopiero stać.

 To jakby przystanek w drodze. Ona jest gotowa i czeka na to, co ma nastąpić… W tym właśnie jest odosobniona i samotna.”

Tajemnica II – Nawiedzenie Świętej Elżbiety.
,,(…) do Matki Najświętszej przychodzimy nie po to, aby Ją w tym 
naśladować, ale aby Ją podziwiać. Ona, poniekąd odosobniona w stanie 
swego Niepokalanego Poczęcia, ma stać się dla nas Znakiem i Pośredniczką.”

Tajemnica III – Boże Narodzenie.
,,Po to jest Niepokalanie Poczęta – aby być Matką…! W swym
Macierzyństwie Bogurodzicy i Matki Kościoła Maryja Niepokalana
będzie jakby ,,malała”, znikała. Coraz więcej Jezusa, coraz mniej – Jej.
Odosobniony, samotny, a jakże wyrazisty i niepowtarzalny blask
Niepokalanego Poczęcia będzie się jakby przesłaniał posłannictwem Jej
Macierzyństwa i codziennością Jej troski wobec wszystkich udręczonych  dzieci Bożych.”

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

,,(…) wielkość, wspaniałość i zadanie Maryi nie wyraża się w
Niepokalanym Poczęciu, bo to jest przywilej wyjątkowy, dowód potęgi
Samego Boga. Ona jest po to, aby otworzywszy swoje złożone ramiona
wzięła z łona błogosławiony Owoc żywota swojego i podała Go nam,
całej Rodzinie ludzkiej.” 


Tajemnica V – Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni.
,,Drogowskazem jest Maryja w swym Niepokalanym Poczęciu. Gdy
chcemy do Niej przybiec, Ona od razu pokazuje nam cel: Idźcie do Jezusa,
do Drogi! Ja jestem przy Drodze. Nie jestem drogą, ale wskazuję wam
Drogę… I wskazuje ją nieomylnie…”